NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ULUSLARARASI KATILIMLI 7. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU YAPILDI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

21 OCAK 2019, PAZARTESİ   

25

ULUSLARARASI KATILIMLI 7. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU YAPILDI

    Yayına Giriş Tarihi: 28.11.2017 00:00   Güncellenme Zamanı: 04.12.2017 15:15:55  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 27.11.2017 19:04:56

Odamız adına Şubemiz tarafından 22-23-24 Kasım 2017 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleşti.

ULUSLARARASI KATILIMLI 7. GEOTEKNİK SEMPOZYUMU YAPILDI

Odamız adına Şubemiz tarafından 22-23-24 Kasım 2017 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi`nde düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Sempozyumun birinci günü açılış konuşmalarıyla başladı. Şube Başkanımız Nusret SUNA açılış konuşmasında; "Geoteknik Sempozyumu`nun Odamız adına Adana Şubemiz tarafından bugüne kadar başarıyla yapıldığını, Şubemiz tarafından da Sempozyumun uluslararası nitelik taşıyarak bir adım öne taşındığını" ifade ederek, konuşmasına devam etti. "Geoteknik, tıpkı yapı, hidrolik, ulaştırma gibi inşaat mühendisliğinin alt disiplinlerinden biridir. Bu sadece ulusal ölçekli bir tespit değildir. Evrensel ölçekte zemin etüdü ile bağlantılı işlemlerin geoteknik uzmanı inşaat mühendisinin sorumluluğunda yapılması gerekliliği kabul edilmektedir. Yani geoteknik uzmanı inşaat mühendisi bu işleri gerçekleştirirken elbette jeoloji ve jeofizik mühendislerinin de katkısıyla hazırlanan zemin etüdü veri raporundan faydalanacaktır. Her meslek disiplini önemlidir ve değerinin bir başka disiplin tarafından tartışmaya açılması düşünülemez. Ancak zemin-yapı ilişkisinin güvenli yapı üretiminin vazgeçilmezi olduğu gerçeğini yok saymak da inşaat mühendisliğinin yetki ve sorumluluk alanına müdahil olmakla kalmamakta, halkın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu karmaşanın meslek şovenizmi yapılmadan bilimsel gerçeklere uygun olarak kısa zamanda çözülmesi temennimizdir." Şube Başkanımız Nusret SUNA konuşmasını "Oda Yönetim Kurulumuza, Sempozyum Düzenleme ve Danışma Kurullarına, Ulusal/Uluslararası Bilim Kurulu üyelerine, Odamız Geoteknik Kuruluna, destek ve katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen akademisyenlere ve meslektaşlarıma, Sempozyum Sekretaryasına, sponsorlarımıza ve Oda personelimize İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına huzurlarınızda teşekkür ediyor ve paydaşımız olan Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği`ne de teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerine son verdi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU da konuşmasında Odamızın iki yılda bir düzenlemekte olduğu "Geoteknik" Sempozyumları kapsamında İMO İstanbul Şubesi tarafından İstanbul`da düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu`nda meslektaşlarımızla bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, konuşmasına devam etti. Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU, "Mesleğimizin gelişim sürecini izleyerek, yenilikleri meslektaşlarımızın meslek yaşamlarına yansıtmak ve ülkemizde inşaat mühendisliğinin her anlamda gelişimini sağlamak için gayretlerini esirgemeyen meslek odamız İnşaat Mühendisleri Odası ve Odamızın en büyük Şubesi İstanbul Şubesi`nin titiz bir çalışmayla düzenlediği "7. Geoteknik Sempozyumu" bu doğrultuda çok önemli işlevlerden birini yerine getirecektir. Meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmak, tartışmak, birlikte değerlendirmek, yeni çalışmalara zemin hazırlamak için ihtiyaç duydukları ortamın hazırlanmasında, başta İMO Başkanı Sayın Cemal Gökçe`nin teşvikleri, İMO İstanbul Şube Başkanı Sayın Nusret Suna ve Şube Sekreteri Sayın Rezan  Bulut`un düzenleme kurulunda da yer alarak en iyiyi oluşturma yönünde gösterdikleri inisiyatif, destek, teşvik ve katkıları, düzenleme kurulunun çok kıymetli üyelerinin büyük zaman ayırarak birikim ve deneyimlerini istek ve heyecanla sundukları katkıları, bilim kurulu üyelerimizin titiz hakemlikleri ile bilimsel düzeyi yüksek bir sempozyum yaratma destekleri, sponsorlarımızın özveriyle sundukları mali destekleri ve en önemlisi siz meslektaşlarımızın bildiri ve katılımlarıyla gösterdikleri teveccüh inanıyoruz ki, bu sempozyum ortamında en verimli ve doyurucu karşılığını bulacaktır." diyerek teşekkürlerle sonlandırdı.

Oda Başkanımız Cemal GÖKÇE ise, İnşaat Mühendisleri Odası adına İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu`na hoş geldiniz diyerek konuşmasına başladı. "Dünyada ilk kez zemin mekaniği ve temel inşaatı dersleri modern zemin mekaniğinin kurucusu olarak bilinen Karl Terzaghi tarafından verilmiştir. Ülkemizde yapmış olduğu araştırmaların sonuçlarını 1925 yılında "Zemin Fiziği Temelinde Zemin Mekaniği" isimli kitabıyla ortaya koymuştur. Bu kitap Dünya İnşaat Mühendisleri tarafından modern zemin mekaniğinin kuruluş belgesi olarak kabul edilmiştir. Kendisini saygıyla anıyoruz. Ayrıca Terzaghi`nin çalışmalarını ve yaşamını bir kitap olarak Odamıza ve meslek alanımıza kazandıran Sayın Prof. Dr. Kemal ÖZÜDOĞRU hocamızı da buradan saygı ve sevgiyle anıyoruz. Cemal GÖKÇE konuşmasına, " Bir geoteknik mühendisinin geoteknikle ilgili tasarımları doğru yapabilmesi için mekanik, statik, mukavemet ve hidolik bilim dallarının temel ilkelerini iyi bilmesi gerekiyor. Ayrıca geoteknik mühendislerinin bu bilgileri zemin mekaniği ve temel mühendisliğine uygulayabilme yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Ülkemizin deprem tehlikesi altında bulunması, geoteknik mühendisliğinin önemini bir kat daha arttırıyor. Deprem nedeniyle ortaya çıkan kayıpların azaltılması için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu sorumluluk başta Odamıza, akademik çevre ve inşaat mühendisi meslektaşlarımıza düşmektedir. Sertifika ve yetkinlik belgesinin uygulanmaması nedeniyle düşük kalite de mühendislik hizmeti, haksız rekabeti körükleyen, formaliteyi tamamlamak için kullanılan bir imza anlayışı var. Bu koşullar uzmanlaşmayı giderek fakirleştiriyor. Bilgi üretilerek bilgiye ulaşılır. Bilgi kullanılarak insana hizmet edilir. Bunun için üniversitelerimizi niteliksel olarak hızlı bir şekilde geliştirip bilim insanlarını özgür bırakmak gerekiyor. Rektör ve dekanlar düşünsel yakınlığa göre değil, bilimsel yeterlilik, liyakat ve özgürlük temelinde hareket etmelidirler. Yoksa birkaç yıl sonra bugünleri de arar olacağız." Gökçe,"Başta Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU olmak üzere düzenleme kurulu üyelerine, Nusret SUNA`nın şahsında İstanbul Şubemiz yönetim kuruluna, bilim ve danışma kuruluna, bildiriyle Sempozumumuza katılan bildiri sahiplerine, maddi ve manevi olarak desteğini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve kişilere çok teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasına son verdi.

Sempozyumun birinci günü Prof. Dr. Turan DURGUNOĞLU`nun oturum başkanlığında İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Zemin Mekaniği Laboratuvarı`nın yürütücüsü Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Lyesse LALOUI`nin "Thermo-Aktif Temellerin Tasarımı" konulu sunumuyla başladı. Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına Prof. Dr. Lyesse LALOUI`ye plaketi verildi.

2. oturum Prof. Dr. Mustafa LAMAN`ın başkanlığında başladı. Bu oturumda ‘Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı` üzerine 7 adet bildiri sunuldu.

İlk günün 3. oturumu ‘Geoteknik Deprem Mühendisliği` konusunda Doç. Dr. Pelin ÖZENER TOHUNCU`nun başkanlığında yapıldı. Bu oturumda 6 adet bildiri sunumu yapıldı.

Sempozyum 4. oturumu Prof. Dr. Cavit ATALAR`ın başkanlığında Tunus El Manar Üniversitesi`nde İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Mounir BOUASSİDA`nın "Yüzen Kolonlar Üzerindeki Temellerin Stabilitesi - Tunus`tan Vaka Analizi" konulu sunumuyla başladı. Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına Prof. Dr. Mounir BOUASSİDA`ya plaketi verildi.

Sempozyumun 5. oturumu Prof. Dr. Sadık ÖZTOPRAK`ın başkanlığında ‘Şev stabilitesi / Enerji Geotekniği` konu başlığında başladı. Bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

6. oturum Doç. Dr. Havvanur KILIÇ`ın oturum başkanlığında yapıldı. Bu oturumda bildirilerin teması ‘Temel Mühendisliği / Zemin Yapı Etkileşimi` başlığındaydı. Bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyum ikinci günü 7. oturumla Recep İYİSAN`ın başkanlığında başladı. Bu oturumda ‘Geoteknik Deprem Mühendisliği` konusunda 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun 8. oturumu Oda Başkanımız Cemal GÖKÇE`nin başkanlığında Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN "Yeni Deprem Yönetmeliği Geoteknik Mühendisliği Uygulama Kuralları" konulu sunumunu yaptı. Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN`a plaketi verildi.

9. oturum Doç Dr. İlknur BOZBEY`in başkanlığında ‘Zemin İyileştirme` teması ile yapıldı. Bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

10. oturum Prof. Dr. Atilla ANSAL`ın başkanlığında Güney Kore Sungkyunkwan Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi`nde öğretim üyesi olan Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Chungsik YOO "Zor Zemin Koşullarında Yeraltı İnşaatında Güncel Uygulamalar – Kore Tecrübesi" konulu sunumunu yaptı.  Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına Prof. Dr. Chungsik YOO`ya plaketi verildi.

11. oturum İMO Yönetim Kurulu Üyesi Necati ATICI`nın başkanlığında yapıldı. ‘Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı` temalı bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

12. oturum Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU`nun başkanlığında ‘Temel Mühendisliği` temasıyla yapıldı. Bu oturumda da 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun 13. oturumu Prof. Dr. Özcan TAN`ın başkanlığında ‘Ulaşım Geotekniği` temasıyla yapıldı. Bu oturumda da 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyum üçüncü gününde 14. Oturum Doç. Dr. Selçuk BİLDİK`in oturum başkanlığında başladı. Derin Kazıklar ve İksa Sistemleri temalı bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun 15. Oturumu Prof. Dr. Ergün TOĞROL`un başkanlığında Çağrılı Konuşmacımız Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU`nun "Gerilme-Deformasyon Kontrollü Limit Denge Analizleri ile Dolgu-Zemin-Kazık Etkileşimi" konulu sunumuyla başladı. Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU`na plaketi verildi.

Sempozyumda 16. oturum Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Baykal HANCIOĞLU`nun başkanlığında ‘Geoteknik Deprem Mühendisliği` temasıyla yapıldı. Bu oturumda 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun 17. oturumu Şube Başkanımız Nusret SUNA`nın başkanlığında KASKTAŞ`tan Çağrılı Konuşmacı İnş. Yük. Müh. Alp GÖKALP`in "Geoteknik ve Temel Mühendisliğindeki Yenilikler, Güncel İksa ve Derin Temel Uygulama Örnekleri" konulu sunumuyla yapıldı. Sunum sonunda Şube yönetim kurulumuz ve Sempozyum Düzenleme Kurulumuz adına İnş. Yük. Müh. Alp GÖKALP`e plaketi verildi.

Sempozyumun 18. oturumu Prof. Dr. Mehmet BERİLGEN başkanlığında ‘Zemin Yapıları / Geoteknik Deprem Mühendisliği / Zemin İyileştirme` temasıyla yapıldı. Bu oturumda da 6 adet bildiri sunuldu.

19. oturum Şube yönetim kurulu Sekreter Üyemiz Doç. Dr. Murat Serdar KIRÇIL`ın başkanlığında ‘Zemin İyileştirme` temasıyla yapıldı. bu oturumda da 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumun 20. oturumu Doç. Dr. Banu İKİZLER`in başkanlığında ‘Zemin Özellikleri ve Zemin Davranışı` temasıyla yapıldı. Bu oturumda da 6 adet bildiri sunuldu.

Sempozyum Şube Başkanımız Nusret SUNA, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU ve Oda Başkanımız Cemal GÖKÇE`nin üç gün süren sempozyuma ilişkin değerlendirmeler içeren kapanış konuşmalarıyla sona erdi.


Okunma Sayısı: 149

İstanbul Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır