NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!
[ ŞUBE BAŞKANIMIZ NUSRET SUNA’NIN 10. ULUSLARARASI BETON KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

23 ŞUBAT 2020, PAZAR   

23

ŞUBE BAŞKANIMIZ NUSRET SUNA’NIN 10. ULUSLARARASI BETON KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 02.05.2019 12:00   Güncellenme Zamanı: 02.05.2019 17:27:30  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 02.05.2019 17:14:57

 

 

Sayın Bursa Milletvekilim,

Sayın Belediye Başkanlarım,

Değerli Oda Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Beton Kongresi Düzenleme, Bilim ve Danışma Kurullarının Değerli Üyeleri,

Sayın Rektör Yardımcım,

Değerli Şube Başkanlarım ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Değerli Katılımcılar,

 

Odamız adına İstanbul Şubemiz ile Bursa Şubemizin yürütücülüğünü üstlendiği 10. Uluslararası Beton Kongresine hoş geldiniz.

Hepinizi saygıyla selamlıyor, kongremize başarılar diliyorum.

Bursa Şubemize, gösterdiği ev sahipliği için teşekkürlerimi iletiyorum.

Değerli Katılımcılar,

Bu yıl beton kongresinin onuncusunu gerçekleştiriyoruz. Odamız ilk beton kongresini 1989`da toplamış.  Bu demek oluyor ki, son 30 yıldır Odamız, belirli aralıklarla konu ile ilgili bilimsel etkinlik düzenliyor.

Bunun değerli bir birikime yol açtığına hiç kuşku yok. Sadece beton konusunda değil meslek alanımıza dahil hemen her konuda bilimsel-teknik etkinlik düzenlenmektedir.

Örneğin İstanbul Şubemiz son dönemde, ulaştırmadan işçi sağlığına, tarihi yapılardan geotekniğe pek çok bilimsel etkinlik gerçekleştirmiştir.

Odamız, mesleki alanının referans kurumu olarak kabul ediliyorsa, hiç şüphe yok ki bilimsel etkinlikler zemininde üretilen bilgi sayesindedir.

Bu nedenle, etkinliklerin gerçekleşmesini sağlayan bilim, danışma ve düzenleme kurulu üyelerine, uzman meslektaşlarımıza, akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

Değerli Konuklar,

Değerli Meslektaşlarım,

10. Uluslararası Beton Kongresi`nin Profesör Doktor Turhan Erdoğan adına düzenlenmesi Odamızın bilim insanlarına, meslektaşlarına verdiği önemin küçük bir örneği kabul edilmelidir. Bu sadece ahde vefa değildir.

Aynı zamanda beton konusunda değerli üretimlerde bulunan, meslek alanımıza katkı sağlayan Sayın Erdoğan`ın bilimsel rehberliğinin geliştirilerek sahip çıkıldığının göstergesi olarak görülmelidir.

Turhan Hocamızın rehberliğinin kanıtı, yayınladığı kitaplar, kaleme aldığı sayısız makale ve bilimsel etkinliklere verdiği katkıdır. Ufkumuzu açmış, meslektaşlarımıza farklı bakış açıları kazandırmış, yapı malzemelerinin öneminin içselleştirilmesini sağlamıştır.

Bugün, Turhan Hocamızdan eğitim alan pek çok meslektaşımız beton ve yapı malzemeleri alanında söz sahibidir ve fikirlerinin taşıyıcısıdır.

Özellikle yüksek performans gerektiren anıtsal yapılar, yüksek binalar, köprüler ve su yapıları üretiminde gerçekleştirdiği çalışmalar mesleki alanımızda çığır açmıştır.

Onun nezdinde başta beton olmak üzere yapı malzemeleri alanında üretimde bulunan bütün hocalarımızı ve meslektaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum.

Değerli Konuklar,

10. Uluslararası Beton Kongresi bu yıl "Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler" başlığı altında toplanıyor.

Üç gün sürecek kongremizde, sürdürülebilir betondan dijital betona, betonun dayanıklılık özelliklerinden taze betona kadar konuya dahil hemen her ayrıntı tartışmaya açılacak, çağrılı konuşmacıların, bildiri sunan akademisyenlerin, kürsü alacak uzmanların görüşleri meslektaşlarımızla, daha da önemlisi kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Bu buluşmayı şu nedenle önemli görüyorum.

Her ne kadar 1999 depremleri nitelikli betonun önemini acı bir tecrübeyle açığa çıkartmış olsa da önemine yeteri kadar vakıf olamadığımız, içselleştiremediğimiz ortadadır.

 Topraklarının yüzde 93`ünün deprem kuşağında yer aldığı, nüfusunun yüzde 70`inin deprem riski altında yaşadığı, yapı stokunun büyük ölçüde güvenli olmadığı bir ülkede yapı üretim sürecinin en önemli malzemelerinden olan betonu daha da vurgulu hale getirmek gerekmektedir ki, bu ve benzeri etkinliklerin amacı da kendiliğinden açığa çıkmaktadır.

Elbette her depremde benzer sonuçlar açığa çıkmıştır. Ancak 1999 depremleri daha net bir şekilde göstermiştir ki, yapının temel harcı olan beton sorunlu konuların başında gelmektedir; ne yazık ki niteliksiz beton, depremlerin yıkıcı etkisini artırmaktadır.

Şu noktada sektörün hakkını teslim etmek durumundayız: 1999 depremlerinden sonra beton üretimi ve kullanımında artan bir ivme söz konusudur. Elimizdeki veriler bunu doğrular niteliktedir.

Dolayısıyla kongrede ele alınacak konuların nitelikli beton üretimi bağlamında hayati öneme sahip olduğunu bilmek gerekmektedir.

Şimdiye dek yapılanlarda olduğu gibi bu kongremizde de beton üretimine dair spesifik konular teknik ayrıntıları ile ele alınacak; nitelikli, sürdürülebilir, dayanıklı, çevre dostu beton üretimine dair tartışmalar gerçekleştirilecektir.

Ayrıca kongrede sadece yapılarda değil, beton yollardan kent mobilyalarına kadar geniş yelpazede kullanılan beton ayrıntıları ile irdelenecektir.  

Ülkemizde hazır beton kullanımında geç kalındığı, yeterince yaygınlaşmadığı bilinmektedir. Ancak beraberinde sadece yaygınlaşmasına değil aynı zamanda nitelikli beton üretimine özel önem verildiği de dikkatlerden kaçmamalıdır. Nitelikli beton üretimin gerçekleştirilmesinde kongreler zincirinin önemini de gözardı etmemek gerekir.

Kongrelerde, nitelikli betonun sonuç değiştirici etkisi vurgulu hale getirilmiş, dolayısıyla vazgeçilmezliği tescillenmiş ve kullanımın daha da yaygınlaşması teşvik edilmiştir. 

Değerli Meslektaşlarım,

Hazır beton kullanımı Almanya`da 1903 yılında başlamıştır. İngiltere`de 1930, Fransa`da 1933, İspanya`da 1942, Belçika`da 1948, İtalya`da 1961, İsrail`de 1963, Türkiye`de ise 1976`da hazır beton kullanılmıştır.

Doğrudan deprem tehlikesi altında olmayan kıta Avrupası`nda bile 1900`lü yılların başında kullanılmaya başlanan hazır betonun, son yüzyılda önemli depremler yaşayan ülkemizde bu kadar geç girmesi elbette sorgulanmalıdır.

 Bugün ülkemiz hazır beton üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Dünyada ise ABD ve Çin`den sonra üçüncü sırada bulunmaktadır.

Bu verileri ortaya çıkaran etken özellikle kentsel dönüşüm projeleri, 3. Havalimanı, 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yolları, hızlı tren projeleridir. Haliyle bu durum, hazır betonun üretim ve kullanımında kamu yatırımlarının ciddi bir payının olduğunu göstermektedir.  

Aynı şekilde betonun dayanımı açısından da Türkiye Avrupa ortalamasının üzerinde bulunmaktadır.

Değerli Katılımcılar,

Güvenli yapı üretiminde, özellikle yüksek binalar, su yapıları ve benzerlerinin üretiminde kullanılan betonun niteliği önem arz etmektedir. Yüksek katlı binaların yapımından barajlara, köprülerden metro inşaatlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılan betonun niteliği güvenlik açısından hayati derecede önem arz etmektedir.

 

Nitelikli olmaktan uzak, tabiri caizse merdiven altı beton üretiminin yapıldığı, bu tür betonların ağırlıkla yap-sat türü işlerde kullanıldığı bilinmektedir. Bu durum, kamu denetiminin önemini açığa çıkarmaktadır.

Kamu yönetimi sadece kendiişlerinde nitelikli beton kullanımı ile yetinmemeli, aynı zamanda beton üretimini denetleyecek, standart dışı üretimini engelleyecek kanallar oluşturmalıdır.

1999 depremlerinden sonra, yeterli düzeyde olmasa da gözle görülür bir değişim yaşanmıştır. Beton dahil yapı malzemelerinde kayda değer iyileşme sağlanmış, açıkçası "iyi" malzeme "kötü" malzemeyi büyük ölçüde geriletmiştir.

Bu gelişmenin kendini sabitleyerek, değişmez bir yapı kültürü haline gelmesi başta kamu yönetimi olmak üzere sektör bileşenlerinin sorumluluğu altındadır.

İnanıyorum ki odamızın bu tür çabaları yapı kültürünün oluşması ve pekişmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Değerli Meslektaşlarım,

İnşaat sektörü, yaklaşık 200 alt sektörü beslemektedir. Ancak betona ayrı bir parantez açmak gerekmektedir. Çünkü diğer yapı malzemelerinin önemini saklı tutmak kaydıyla betonun bir yapının temel harcı olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Çünkü nitelikli beton, sektörümüzde adeta çığır açmış, hatta yaratıcılığı teşvik etmiş, nitelik ve estetik, beton teknolojisinin gelişmesiyle daha da görünür hale gelmiştir.

Yapı sürecindeki bütün unsurların, unsurlar arasındaki uyumun, zemin etüdü ve proje hazırlanmasından başlayarak tüm aşamaların ayrı bir önemi olduğu gerçeğini bilerek, beton kalitesinin daha önem arz ettiğini belirtmek istiyorum.

Bir başka ifade ile yapı üretim sürecinin bütünlük arz ettiği özellikle vurgulanmalıdır. Sağlıklı zemin etüdü, zemine uygun proje tasarımı, projeye uygun malzeme seçimi, kullanılan malzemelerin niteliği, projenin eksiksiz uygulanması ve bütün aşamaların denetimi sürecin köşe taşlarını oluşturmaktadır.

Betonun tahmini performansı ile üretim süreci aşamalarında alacağı hâl güvenli yapı üretimi için önem arz etmektedir.

Kongremizde yapı üretim süreci ve beton performansı konusu da ayrıntıları ile ele alınacaktır.

Değerli Konuklar,

Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Son olarak teşekkürlerimi de kürsüden ileterek sözlerimi tamamlayacağım.

Öncelikle genelde bütün kongre ve kurultaylarımızda, özelde ise Beton Kongremizde bilgi ve birikimlerini bizden esirgemeyerek destek veren, Bilim, Danışma ve Düzenleme Kurulu`nda görev alan tüm akademisyenlere ve meslektaşlarımıza,

Odamızın, İstanbul Şubemizin ve Bursa Şubemizin Yönetim Kurulu Üyelerine,

Kongremizin hazırlık çalışmalarını yürüten İMO İstanbul ve Bursa Şube çalışanlarımıza,

Bizim sizlerle buluşmamıza imkan sağlayan sponsor firmalarımıza,

Son olarak bildiri yazarlarına ve siz değerli katılımcılara teşekkür ederim.

Kongremizin başarılı geçmesini diliyor, Şubemiz adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

 

 


Okunma Sayısı: 34

İstanbul Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.