TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!
[ BASIN TOPLANTISI-KANAL İSTANBUL ] TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Referans Belgesi Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

05 HAZİRAN 2020, CUMA   

9

BASIN TOPLANTISI-KANAL İSTANBUL

    Yayına Giriş Tarihi: 21.11.2019 00:00   Güncellenme Zamanı: 28.11.2019 15:41:36  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 28.11.2019 14:56:16

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen, Kanal İstanbul projesini tüm yönleriyle değerlendirmek ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda tartışılacak olan projenin ÇED raporuna ilişkin görüşlerin paylaşıldığı basın toplantısı 28 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya Şube Başkanımız Nusret SUNA katıldı.

TMMOB İSTANBUL İKK: ÇOK GEÇ OLMADAN KANAL İSTANBUL PROJESİ`NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR!

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından, Kanal İstanbul su yolu projesi ÇED raporuna ilişkin, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nde basın toplantısı düzenlendi.

TMMOB İstanbul İl koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik`in açıklama metnini okuduğu basın toplantısında, Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve Prof. Dr. Haluk Eyidoğan yer aldı.

Kanal İstanbul Projesi ÇED raporuna ilişkin bir sunum gerçekleştiren Mücella Yapıcı, projenin ekolojik bir yıkım getireceğini ifade ederek; "Bu bölge Türkiye`nin en önemli ekolojik rezerv alanı. Bütün yüzeysel su kaynakları bu bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla bu proje tüm canlı habitatları için yarılma ve yok olma projesidir." dedi.

Projeyi olası deprem riskleri üzerinden değerlendiren Prof. Dr. Haluk Eyidoğan " Kanal İstanbul için açılacak devasa çukurun kaybettiği 3.6-4.5 milyar ton yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek basıncı değişimleri nedeniyle yakın çevresindeki, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengeleri bozulacaktır." ifadelerini kullandı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Cevahir Efe Akçelik`in okuduğu basın açıklaması şu şekilde:

 

YENİDEN UYARIYORUZ!

ÇOK GEÇ OLMADAN KANAL İSTANBUL PROJESİ`NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR!

Son günlerde, İstanbul, Trakya, Marmara ve Karadeniz için, coğrafi, ekolojik, ekonomik, sosyolojik, kentsel, kültürel, yani yaşamsal bir yıkım ve bir eko-kırım projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık süreçlerinin hızlandırıldığı görülmektedir.

Bu süreçte, önce 2018 yılında Çevresel Etki Değerlendirme Ön Başvuru Raporu hazırlanmış ve sunulmuştur. Şimdi ise, kapsamlı bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlandığını ve bu raporun 28.11.2019 tarihinde, yani bugün, İnceleme, Değerlendirme Komisyonu`na taşındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu toplantı meslek odalarının ve TMMOB`un katılımı olmadan gerçekleştirilmektedir. Projenin sorumlularının, konunun tarafı olan meslek odalarını göz ardı eden bu tutumunu takdirlerinize sunuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde edindiğimiz 1600 sayfalık ÇED Dosyası ve ekleri, çalışma grubumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bugün İDK`da görüşülmekte olan ÇED Raporu`na dayanarak diyoruz ki;

• Bugün İstanbul, içme suyunun %70`ini başka illerden karşılamak zorunda bırakılmış bir şehir iken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha yeni "İstanbul susuzluğa doğru yürüyor" demişken, mevcut su kaynaklarımızın yok edilmesi söz konusu bile olamaz.

• Kuzey ormanlarını, meraları, tarım alanlarını, tüm hassas ekosistemleri yok edecek bu proje savunulamaz.

• Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu projeyi kabul etmiyoruz.

• Kentin tüm kuzey bölgesini ve hassas ekosistemlerini, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarını "baskısı altına alacak bu projeyi kuvvetle reddediyoruz.

• Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmelere yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu projenin, Anayasa`nın 56. maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

• İstanbul Boğazı`nda sağlanamayan geçiş güvenliğinin Kanal İstanbul`da sağlanmasının mümkün olmadığını iddia ediyoruz.

• İstanbul`un Kent Anayasası olan ve 2009 tarihinde onaylanan 1/100 000 İstanbul Çevre Düzeni Planı`nın genel planlama ilkelerine ve esaslarına aykırı olan, planlara sonradan işlenen ve plan ana kararlarıyla çelişen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul`un üst ölçekli planında hukuken yer alması mümkün olmayan bir projedir ve bu özelliğiyle yok hükmündedir diyoruz.

1600 sayfalık ÇED Raporu okunup incelendiğinde, bunun çevresel etkileri değerlendiren bir rapor olmadığı, bir tür proje tanıtım raporu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak;

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak, denizlerimize, su havzalarımıza, tarım, mera, orman alanlarımıza, hassas koruma alanlarımıza, arkeolojik alanlarımıza, doğal ve kentsel sit alanlarımıza, su ve yaşam hakkımıza müdahale eden ve telafisi imkansız tahribatlar yaratması kaçınılmaz olan bu projeyi reddediyoruz ve tüm ilgili kurum ve kuruluşları sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu


Okunma Sayısı: 76

İstanbul Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.