İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

19 OCAK 2021, SALI   

25

ODAMIZIN DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER RAPORU TBMM’DE SUNULDU

    Yayına Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:00   Güncellenme Zamanı: 24.12.2020 14:48:01  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 24.12.2020 14:47:16

“Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, TMMOB ile bağlı odaların temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Odamızın Depreme Karşı Alınabilecek Önlemler Raporu TBMM`de Sunuldu

"Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, TMMOB ile bağlı odaların temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Komisyonun 23 Aralık 2020 tarihli toplantısında, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasının hazırladığı rapor Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından sunuldu.

Yüzgeç, İstanbul`un tarihinde kayıtlara geçen en büyük depremleri ve sonrasında alınan önlemleri hatırlatarak başladığı sunumunda, 1999 Depreminin önemli bir milat olarak kabul edildiğini, bugün teknik, ekonomik, bilimsel bilgi ve yetişmiş kadrolar bakımından depremin yaratacağı zararları en aza indirmenin mümkün olduğunu ve hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik 1999 depreminden sonra çok sayıda rapor hazırlandığını, ne yapılması gerektiğinin bilindiğini ancak uygulanmadığını kaydeden Yüzgeç, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında (2012-2023) belirtilen ama uygulanmayan başlıklara dikkat çekerek çözüm önerilerinde bulundu.

Kanal İstanbul Projesinin, afet tehlike ve risklerin mekânsal planlamaya aktarılması temel prensibine aykırı olarak hayata geçirilmek istendiğini belirten Yüzgeç, "Kanal İstanbul`un yaklaşık üçte birlik bölümünde sıvılaşma nedeniyle, kalıcı zemin deformasyonlarının, hem daha küçük hem de çok büyük depremler için öngörülen performans hedeflerine göre kabul edilebilir hasar limitlerinin çok üzerinde olduğu, yani kanalın yüksek deprem riskine maruz olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

İstanbul depremi sonrası afet yönetimine de Kanal İstanbul`un olumsuz etkileri olacağını kaydeden Yüzgeç, mevcut durumda bile deprem toplanma alanları ve ulaşım güzergâhları yok edilen bir kentin afet müdahale olanakları engellenmişken, bölünmüş bir kentin deprem sonrasında nasıl tepki vereceğinin de büyük bir bilinmezlik olduğunu söyledi.

İnşaat mühendisliğinin ilgi alanına giren konularda halkın güvenli yaşam hakkının korunması ve yatırımların ekonomik sınırlar içerisinde kalması için "Yetkin Mühendislik" sisteminin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Yüzgeç, Eylem Planı gereğince de 2017 yılına kadar uygulamaya sokulmuş olması gerekirken, bu konuda sorumlu kuruluş olan ÇŞB`nin, Yetkin Mühendisliği hayata geçirmediği gibi İMO tarafından uygulamaya sokulan ve gönüllülük üzerinden yürütülmesi hedeflenen "Referans Belgesi" yönetmeliğinin de iptalini sağladığını söyledi.

İnşaat mühendisliği eğitiminin kontenjan rekoru kırdığını, YÖK`ün 300 bininci kişinin tercihini bile karşılayacak oranda kontenjanlar belirlediğini aktaran Yüzgeç, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin %62`sinin öğretim üyesi, laboratuvar vb. konularda yeterli imkanlara sahip olmadığını, çözüm olarak ikinci öğretimlerin, teknoloji fakülteleri inşaat mühendisliği bölümlerinin, altyapı imkanları yetersiz olan üniversitelerdeki bölümlerin kapatılması ve bütün üniversitelerdeki kontenjanların azaltılması gerektiğini söyledi.

Beklenen İstanbul depremi için AFAD`ın senaryosuna göre 7,5 büyüklüğündeki depremin sonucunda 28 bin can kaybı, 400 bin civarında yaralı ve binaların %4`nün yıkılacağı, Kandilli Rasathanesinin senaryosuna göre ise 12 bin ila 14 bin arasında can kaybı, 50 bin civarında yaralı, %3 ağır hasarlı bina, %1 çok ağır hasarlı bina oluşacağını aktaran Yüzgeç, sorunun senaryolar arasındaki farkların olmadığını söyledi.  Yüzgeç sunumunu, "Arzumuz bu senaryolardaki rakamların her sene geri çekilebilmesidir. Toplumun layık olduğu güvenli, sağlıklı, müreffeh ve doğayla barışık bir yaşam şekline kavuşmasıdır" sözleriyle tamamladı.

TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata ise yaptığı sunumda, depremlerin etkilerinin şehir merkezleriyle sınırlı kalmadığını, bölgedeki sanayi kesimlerinin aynı risklere maruz kaldığını söyledi. Deprem gibi çok boyutlu etkileri olan bir konuda öncelikle yapı tasarımı, üretimi ve denetimi süreçlerinde TMMOB`a bağlı tüm meslek odalarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının önemine işaret etti.

Toplantıda Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası da birer sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya; İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu, TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Harita ve Kadastro Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek, 2. Başkanı Ayhan Erdoğan, Genel Sekreter Murat Türüdü, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş, 2. Başkanı Mehmet Kemal Öztürk, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Genel Sekreter Deniz Işık Gündüz, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Cüneyt Zeytinci, Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gencay Serter katıldı.


Okunma Sayısı: 20

İstanbul Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.