12 Eylül'ün yıldönümünde özgür, demokratik, laik ve adil bir ülke için mücadelemizde kararlıyız

Eklenme Tarihi: 12/09/2023

12 Eylül'ün yıldönümünde özgür, demokratik, laik ve adil bir ülke için mücadelemizde kararlıyız

12 Eylül darbesi yalnızca dönemin siyasi iktidarını alaşağı etmekle kalmamış, 24 Ocak 1980 kararlarıyla girilen yolda neoliberal yeni dünya düzeninin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için toplumsal ve siyasal muhalefetin tümüyle bastırılmasını amaçlayan bir harekât olarak tarihe geçmiştir. 12 Eylül darbesiyle, işçi sendikaları, meslek odaları, barolar, siyasal partiler, özerk üniversiteler, kitle örgütleri, bağımsız medya gibi demokratik toplumsal yaşamın vazgeçilmez unsurları, hakları, yetkileri ve imkânları kısıtlanarak, bütün sosyal işlevlerinden soyutlanmaya, adeta ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

12 Eylül Rejimi, kısa bir süre iktidarda kaldıktan sonra görünür yüzüyle nihayet tarihe karışmış fakat geride ayrıştırılmış ve örgütsüz bir toplum, insan hakları ve hukukun temel ilkelerinden uzaklaştırılmış bir yargı, özgür düşünen nesiller yetiştirme imkânını yitirmiş bir eğitim, özerkliği yok edilmiş bir yüksek öğretim sistemi ve tüm bunları kalıcı kılmaya, toplumsal hayatı öncelikle güvenlik kaygısına göre düzenlemeye çalışan bir anayasa bırakmıştır.

Hâlâ meşgul olduğumuz büyük sorunların çoğunun temelinde 12 Eylül’ün izleri vardır. Bugünün iktidar anlayışı da gücünü 12 Eylül rejiminin kurduğu siyasal ve toplumsal ortama borçludur.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak darbelerin yaşanmayacağı, evrensel hukukun egemen olduğu, özgür, demokratik, laik ve adil bir ülke için mücadele kararlığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası