Yönetim Kurulu

Üyeler

E. FUSUN SÜMER
BAŞKAN

İstanbul da doğdu. Yıldız Üniversitesi`nden 1982 yılında mezun oldu. Özel sektörün önde gelen firmalarında; proje, teklif hazırlama ve kontrol mühendisliği yaptı. Uluslararası mühendislik-müşavirlik firmalarında proje yönetimi üzerine çalıştı. Sümer, yurt içi ve yurt dışındaki projelerde; teknik müdür, proje direktörü, proje müdürü olarak çalıştı, halen proje yönetim danışmanlığı yapmaktadır. İMO İstanbul Şubesi ve Merkez kurul /komisyonlarında görevler aldı. İMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu`nda; 39, 40, 42, 46.dönemlerde üye, 47. dönemde sayman üye olarak görev aldı


 

EVREN KORKMAZER
SEKRETER ÜYE

Muş doğumludur. 2008 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Programından yüksek lisansını tamamladı. 2008-2014 yılları arasında özel sektörde saha mühendisi, şantiye şefi ve proje hizmetlerini vererek mesleğini sürdürdü. 2014 yılından beride bir kamu kurumunda kontrol mühendisi, kontrol şefi, kontrol amiri olarak görev almıştır. İnşaat Mühendisleri Odası 44. ve 45. Dönemde Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, 46. ve 47. Dönemde asıl üye, 13.04.2021 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Sekreter üyesi olarak görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


 

SİNEM KOLGU
SAYMAN ÜYE

İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans programından, 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmuştur. 1998 yılından beri İstanbul’da özel bir proje ve müşavirlik firmasında mesleğini sürdürmektedir. İMO İstanbul Şubesi; 44. Dönem Ücretli Çalışan İnşaat Mühendisleri Komisyonu, 46. ve 47. Dönem Mesleki Denetim Kurulu, 46. ve 47. Dönem Meslek İçi Eğitim Kurulu, 44., 45., 46. ve 47. Dönem Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonu ile İMO; 47. Dönem Meslek İçi Eğitim Kurulu ve 46., 47. Dönem Kadın İnşaat Mühendisleri Komisyonlarında görev almış, 46. Dönem (yedek) ve 47. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

 

SELÇUK İZ
ÜYE

1962 Bursa doğumludur. 1982 yılında Lisans eğitimini YTÜ, Yüksek lisans ve Doktora eğitimini İTÜ Yapı ana bilim dalında tamamlamıştır. YTÜ de Araştırma görevlisi olarak çalışmış daha sonra özel sektörde yurtiçi ve yurtdışı birçok projede proje mühendisi olarak görev almıştır. Halen kendi proje ve müşavirlik Ar-Ge şirketinde yönetici olarak görev almaktadır. Yarı zamanlı olarak Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bursa Gıda hali projesi ile Avrupa çelik ödülünü Almanya Tarabya konsolosluk yapıları ile de Avrupa Ahşap ödülünü almıştır. Beşiktaş stadı, Galatasaray statları projeleri ile de bir çok ödülü vardır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ELİF ERSOY
ÜYE

İstanbul doğumludur. 1995 yılında YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetten sonra konut, okul, fabrika, sosyal donatı olarak kullanılan birçok projenin statik tasarımı, 2000 yıllardan bu yana karayolu, demiryolu ve deniz yapıları projelerinde köprü, altgeçit ve istinat duvarlarının, rıhtım ve iskele projelerinin statik-betonarme tasarımlarında ve uygulama projelerinin hazırlanmasında çalışmış, halen bir kamu kurumunda kontrol mühendisi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.


 

SAMİ GÜLTEKİN
ÜYE

Diyarbakır-Çüngüş doğumludur. 1995 yılında İTÜ Sakarya İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını, 2002 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde geoteknik Anabilim dalında tamamlamıştır. 1997-2021 Yılları arasında ulusal ve uluslararası firmalarda geoteknik mühendisi ve danışman olarak çalışmıştır. 2021 yılından itibaren kendi firmasında geoteknik mühendisliği ve danışmanlığı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. İMO İstanbul Şubesi 47. dönemde yedek üye, 13 Nisan 2021 tarihinden itibaren asıl üye olarak görev yapmıştır.

 

ÖZER OR
ÜYE

Tekirdağ doğumludur. 2006'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kurucu ortağı olduğu, endüstri tesisleri, fabrika binaları gibi çelik yapıların tasarımı ve projelendirilmesi konularında mühendislik hizmetleri veren şirketinde mezuniyetinden bu yana yönetici ve inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. Öğrencilik yıllarından itibaren TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın faaliyetlerinde aktif olarak yer aldı. Ayrıca çeşitli dergilerde mühendislik, mimarlık tarihi, sosyoloji konularında denemeleri ve kitap incelemeleri yayımlanmaktadır.

 
Yedek Üyeler

EMEK YILMAZ
ÜYE

İstanbul doğumludur. 2008 yılında Halide Edip Adıvar Lisesi, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2020 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü Afet/Acil Durum/Kriz Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Mezuniyetinden bu yana çeşitli projelerde saha mühendisi, kaba yapı şefi ve şantiye şefi görevlerinde bulunmuştur. Halen özel bir şirkette çalışmaktadır. Öğrencilik yıllarından itibaren Genç-İMO sınıf temsilcilikleri, okul temsilciliği ve Genç-İMO konsey yöneticiliği yapmıştır. 45-46. Dönemde İMO İstanbul Şubesi Genç İnşaat Mühendisleri ve 45,46,47. Dönemde Şantiye Mühendisleri komisyonlarında, 47. Dönemde TMMOB İKK, İstihdam ve Özlük Hakları komisyonlarında görev almıştır. İMO İstanbul Şubesi 47. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği yapan Yılmaz evlidir.

 

HASAN ALPER ÇULHA
ÜYE

1985 İstanbul doğumludur. 2003 yılında Özel Bilfen Anadolu Lisesi, 2011 yılında Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı İşletmesi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Meslek hayatına geoteknik saha uygulama sorumlusu olarak başlayan ÇULHA, süreç içerisinde konut ve alışveriş merkezi projelerinde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Meslek hayatına raportör olarak devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

GÜZEM YARAN
ÜYE

İstanbul doğumludur. Lisansını 2017’de FMV Işık Üniversitesinde, Yüksek Lisansını 2020’de aynı üniversitenin Ulaştırma Mühendisliği Anabilim dalında tamamlamıştır. 2018 yılından beri bir mühendislik ve müşavirlik firmasında mesleğini sürdürmektedir.

 

NESRULLAH AY
ÜYE

Van doğumludur. 2018’de İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.  Altyapı alanında mühendislik ve müşavirlik faaliyeti gösteren bir şirkette proje mühendisi olarak görev almaktadır.

 

ÖZGÜR DURMUŞ
ÜYE

İstanbul doğumludur. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesinden mezun olmuştur. 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Hidrolik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Çeşitli inşaat projelerinde görevler almıştır. Dört dönem İMO Kadıköy Temsilcilik Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen doktora çalışmalarına da devam ettiği kıyı ve liman mühendisliği alanında proje ve analiz çalışmaları yapmaktadır.

 

BETÜL BAYSAL GÜLSOY
ÜYE

İstanbul doğumludur. 2013 Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun oldu. Şantiye alanında; yapı denetim, yüksek katlı binalar ve toplu konut, kamu hizmet binaları gibi projelerde Şantiye Şefi olarak çalıştı. Halen özel sektörde konut projeleri yapan bir firmada; Proje Müdürü olarak çalışmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 44. Ve 45. Dönemde Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği yapmıştır. Evlidir.

 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası